INSTRUKCJE ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF

Wymagany program do wyświetlenia instrukcji Adobe Acrobat


INSTRUKCJA PRZEZNACZONA

DO SAMODZIELNEGO
MONTAŻU WKŁADU KOMINOWEGO

 

Przed przystąpieniem do montaż wkładu kominowego upewnij się, że światło komina jest drożne bez wystających fragmentów spoiny mogącej utrudniać montaż. Zaleca się wezwać mistrza kominiarskiego, który dokona inspekcji komina, ustali właściwy kanał, sprawdzi, drożność oraz wyczyści z zalegającej sadzy.

 

 


INSTRUKCJA PRZEZNACZONA

DO SAMODZIELNEGO
MONTAŻU KOMNINA IZOLOWANEGO

 

Wykonanie montażu według wskazówek w instrukcji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu kominoweg oraz wyklucza ryzyko powstania szkód na osobie lub mieniu, będących następstwem nieprawidłowego montażu komnina izolowanego. Zaleca się wezwać mistrza kominiarskiego, który dokona inspekcji. 

 

 Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.